1. Αρχική
  2. Σύλλογος
  3. Ιστορία Συλλόγου

Ιστορία Συλλόγου

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1993 ανήκει στην κατηγορία των ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων. Ως κύρια δραστηριότητά του έχει την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των  αθλημάτων της Ελληνορωμαϊκής πάλης , της Άρσης Βαρών και άλλων άθλημάτων . Σκοπός του συλλόγου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με την χρησιμοποίηση του αθλημάτος της ερασιτεχνικής πάλης,  κ.λ.π. σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικών προγραμμάτων στους αθλούμενους.