1. Αρχική
  2. Αρχική
  3. Κεντρικό Slider
  4. Οι τεχνικές ενέργειες είναι αυτές που δίνουν το περιεχόμενο της αγωνιστικής πάλης, προσδιορίζουν τη δύναμη, τη φυσιογνωμία και την ατομική μορφή του ξεχωριστού παλαιστή (Ρ. Πετροβ. 1977)

Οι τεχνικές ενέργειες είναι αυτές που δίνουν το περιεχόμενο της αγωνιστικής πάλης, προσδιορίζουν τη δύναμη, τη φυσιογνωμία και την ατομική μορφή του ξεχωριστού παλαιστή (Ρ. Πετροβ. 1977)

Οι τεχνικές ενέργειες είναι αυτές που δίνουν το περιεχόμενο της αγωνιστικής πάλης, προσδιορίζουν τη δύναμη, τη φυσιογνωμία και την ατομική μορφή του ξεχωριστού παλαιστή (Ρ. Πετροβ. 1977)