1. Αρχική
  2. Σύλλογος
  3. Αθλητικά Τμήματα

Αθλητικά Τμήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ απο 5 ετών έως  Γ΄τάξη Δημοτικού

ΤΕΤΑΡΤΗ ώρες 17:00μμ έως 18:00μμ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ   Δ΄έως ΣΤ΄ Δημοτικού

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ώρες 18:00μμ έως 19:00μμ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ από 13 ετών έως 18

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρες 19:00μμ έως 20:00μμ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ από 18 και άνω

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρες 20:30μμ έως 21:30μμ