1. Αρχική
  2. Σύλλογος
  3. Ιστορία Συλλόγου

Ιστορία Συλλόγου

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1993 ανήκει στην κατηγορία των ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων. Ως κύρια δραστηριότητά του έχει την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των αθλημάτων της Ελληνορωμαϊκής πάλης, και της Άρσης Βαρών. Σκοπός του είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με την χρησιμοποίηση των αθλημάτων της ερασιτεχνικής πάλης, άρσης βαρών κ.λ.π. σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικών προγραμμάτων στους αθλούμενους.